Utvikling av mobiltelefonen

Mobiltelefonen er egentlig ikke en gammel oppfinnelse, selv om det kan føles som om den alltid har vært en del av livene våre. Den første mobile telefonen ble ikke funnet opp før i 1946. Denne telefonen ble brukt av det svenske politiet, og lignet mest på en toveis radio. Telefonen var koblet til bilens batteri, og kunne tømme hele batteriet på 5-6 samtaler. På 1960-tallet fantes det lukkede nett for mobile telefoner i Norge. Også internasjonalt begynte man å ta i bruk tunge mobiltelefoner i bilene. Man måtte først ringe til en sentral, for å bli satt over til personen man ville snakke med. I 1969 ble det startet fast drift av mobiltelefontjenester i Norge. Internasjonale begynte nettverkene å bli bygd ut på 1970-tallet, men det var først på 1980-tallet at mobiltelefonene begynte å bli populære, selv om de fortsatt var tunge og upraktiske. Norge var ganske tidlig ute, og i 1987 var Norge på tredjeplass i verden over antall mobiltelefoner. Bare i USA og Sverige fantes det flere mobiltelefoner dette året. Etter den tid, har mobiltelefonene krympet svært mye i vekt og størrelse, og tjenestene som tilbys over mobilnettet har økt enormt. Mobiltelefonene har blitt allemannseie.