Utviklingen av måleinstrumenter

De første måleinstrumentene ble brukt til å veie gods og varer i handel. Man brukte vekter til å sette verdien i for eksempel korn og edle metaller, med fastsatte måleverdier i vekt.Når man skulle navigere på havet før i tiden brukte man noe som heter en sekstant. Denne brukte man på en måte som gjorde at man kunne måle horisont i forhold til himmelegemene og tiden på døgnet. Da kunne man finne ut hvilken breddegrad man var på. Dette er en videreutvikling av Oktanten som fungerer omtrent på samme prinsipp. Selv om dette er et gammelt instrument så velger fortsatt mange havfartseilere å ha den med, da denne er helt manuell og trenger verken strøm eller satellitter for å fungere som den skal.Når vi fikk skikkelige vekter var dette revolusjonerende for handel. Man kunne sette nye standarder, og handel ble mye mer rettferdig. I dag bruker vi mye digitale måleinstrumenter som igjen er mer nøyaktige enn før. Allikevel er det greit å ha noe mekanisk å jobbe med.Et annet utrolig viktig måleinstrument som har blitt oppfunnet er nok klokka- eller lommeuret for den saks skyld. I begynnelsen var dette kun for de rike og velstående, men i dag er dette bare en del av mobiltelefonen.